03 cách kiểm tra thông tin quy hoạch nhà đất

Thông tin quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt là thông tin phải được công bố công khai.

Vì vậy để tránh rủi ro khi giao dịch, tùy trường hợp mà người dân có thể sử dụng các cách thức sau để điểm tra quy hoạch nhà đất:

 (1) Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, xã hoặc Cổng thông tin điện tử

Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

– UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã;

– Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà người dân có thể đến trực tiếp trụ sở của UBND cấp huyện, xã để xem thông tin quy hoạch.

Riêng người dân muốn xem thông tin quy hoạch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem thông tin quy hoạch tại đây:

+ Tra cứu quy hoạch đất tại thành phố Hồ Chí Minh, truy cập trang web:

https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/

+ Tra cứu quy hoạch đất tại thủ đô Hà Nội, truy cập trang  web:

http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn:2015/home.aspx

+ Tra cứu quy hoạch tại Bình Dương, truy cập trang web:

https://thongtinquyhoachbinhduong.vn/

(2) Nộp phiếu yêu cầu cũng cấp dữ liệu đất đai

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014.

Người dân có thể nộp mẫu phiếu trên tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai.

Với nhà đất đã được cấp sổ thì người dân cũng có thể có thông tin quy hoạch ở trên sổ.

(3) Xem thông tin quy hoạch trên sổ đỏ

Hoặc thông tin chi tiết liên hệ: Long Tứ

Số điện thoại: 0902 951 333

Dịch vụ giấy tờ nhà đất tại Bình Dương

5/5 - (52 bình chọn)

Bài viết liên quan