Cao su Phước Hòa xin thành lập 2 Khu công nghiệp mới với quy mô hơn 1.700 ha
 
Về chỉ tiêu kinh doanh quý 3, Phước Hòa đặt kế hoạch Tổng doanh thu công ty mẹ 519 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng.
 
Theo tin từ CTCP Cao su Phước Hòa (PHR), do tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết nắng hạn kéo dài, giá bán mủ cao su giảm đã ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu sản lượng mủ khai thác và doanh thu, từ đó tiền lương người lao động thấp dẫn đến nghỉ việc nhiều.
 
Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu công ty mẹ Phước Hòa đạt 811,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 493,57 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 32,98% và 42,99% kế hoạch năm.
 
Trong quý 3, Phước Hòa đặt kế hoạch khai thác cao su 4.370 tấn, thu mua 5.000 tấn mủ quy khô, sản lượng chế biến 9.370 tấn và sản lượng tiêu thụ 5.597,66 tấn. Giá bán bình quân dự kiến 28,4 triệu đồng/tấn.
 
Về chỉ tiêu kinh doanh quý 3, Phước Hòa đặt kế hoạch Tổng doanh thu công ty mẹ 519 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 290 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, Phước Hòa sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục trình Tỉnh Bình Dương về việc thành lập mới 2 Khu Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ (Hội Nghĩa 715 ha và Bình Mỹ 1.002 ha) và hoàn thành các thủ tục để sớm triển khai KCN Tân Lập 1 (201,62 ha), KCN Tân Bình mở rộng 1.055 ha.
 
HĐQT Phước Hòa cũng giao Ban TGĐ làm việc và kiến nghị với UBND Tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng để xin giảm tiền thuê đất năm 2020 cho công ty do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
5/5 - (3 bình chọn)

Bài viết liên quan