Căn cứ điểm d, khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp không chịu thuế GTGT như sau:

“d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật”.

Theo điểm 2.1, khoản 2, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:

“ 2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trong hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng bán giá là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.”

Vậy khi có hoạt động chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn.

Đối với nội dung này, chúng ta có thể kiểm tra Công văn 3395/TCT-CS năm 2017 chính sách thuế về doanh thu chuyển nhượng vốn, chia lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành:

Như vậy tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn, thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn để kê khai nộp thuế TNDN và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi khai sai, vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn”

4.9/5 - (20 bình chọn)

Bài viết liên quan