Cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất thì có được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%? Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất?

Cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất thì có được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%?

Thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% được quy định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

Thuế suất 0%

  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

  1. b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quanvà tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định:

Đối tượng không chịu thuế GTGT

  1. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định trên, đối với dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan thì được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Đồng thời, quy định trên cũng có đề cập khu phi thuế quan bao gồm doanh nghiệp chế xuất.

Do đó, trường hợp cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất thì được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất?

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau:

Thuế suất 0%

  1. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

  1. b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.

Theo đó, để được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% thì việc cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất;

– Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh cung cấp những dịch vụ nào cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất thì không được áp dụng mức thuế suất 0%?

Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% được quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC) như sau:

Thuế suất 0%

  1. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu thì khi xuất khẩu không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa;

– Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;

– Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);

– Các dịch vụ sau cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không được áp dụng thuế suất 0% gồm:

+ Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, văn hóa, giải trí, hội nghị, khách sạn, đào tạo, quảng cáo, du lịch lữ hành;

Như đã phân tích ở trên thì dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%.

CÔNG TY TNHH SEN VÀNG INVESTMENT
CÔNG TY TNHH SEN VÀNG INVESTMENT

Tuy nhiên, đối với các dịch vụ sau đây khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chế xuất sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0%, cụ thể:

– Cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi;

– Dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động;

– Dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong doanh nghiệp chế xuất).

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan