Điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư vốn FDI tại Bình Dương

Căn cứ thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

 • Luật 67/2014/QH13;
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP;
 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT.

Theo đó, khoản 1 điều 36 Luật Đầu tư 2014 có quy định:

Điều 35. Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

a) Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này;

b) Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);

c) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;

d) Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

đ) Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Khoản 1 điều 33 Luật Đầu tư 2014 và Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT có quy định hồ sơ xin chứng nhận đầu tư bao gồm những thành phần sau:

 1. Công văn đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Mẫu I.1);
 2. Bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân; bán sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 3. Đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3);
 4. Bản sao y của: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ, tài liệu thuyết minh năng lực của chủ đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư;
 5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, hợp đồng cho thuê đất hoặc giấy tờ khác xác nhận quyền sử dụng đất của nhà đầu tư;
 6. Giải trình về sử dụng công nghệ: tên công nghệ, xuất xứ, quy trình, tình trạng máy móc, quy trình kỹ thuật, thiết bị và dây chuyền công nghệ;
 7. Hợp đồng BCC nếu là dự án theo hình thức hợp đồng BCC.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài

Sau khi tập hợp đủ hồ sơ, nhà đầu tư sẽ gửi cho cơ quan tiếp nhận và trả hồ sơ:

 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao: Sử kế hoạch và đầu tư;
 • Dự án thực hiện trên nhiều tỉnh thành hoặc trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính.

Nếu là dự án trong quá trình thực hiện thì nhà đầu tư sẽ nộp báo cáo tình hình thực hiện dự án thay cho đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. sau khi nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn như sau:

 • Dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 ngày;
 • Dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 25 – 37 ngày;
 • Dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ: 70 ngày.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án không thuộc quyết định chủ trương đầu tư;
 • Dự án không thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam;
 • Đáp ứng điều kiện đầu tư nước ngoài.

Trên đây là cơ sở pháp lý, hồ sơ, điều kiện và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho người nước ngoài. 

4.9/5 - (17 bình chọn)

Bài viết liên quan