Điều kiện để người dân được hỗ trợ tiền mặt do bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Nghị quyết 42/NQCP thì  người dân được nhận hỗ trợ tiền mặt từ ngân sách nhà nước với điều kiện như sau:

– Đối với NLĐ có hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc:

+ Phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên với lý do là các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

+ Bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc do ảnh hưởng của Covid-19 (những trường hợp không  phải lý do này không được chấp nhận) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nguồn ảnh: VOV
Nguồn ảnh: VOV

Những trường hợp thuộc diện được hưởng BHTN thì không được hỗ trợ.

– Đối với NLĐ tự do (không ký hợp đồng lao động): Bị mất việc do ảnh hưởng của Covid-19.

– Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: Thuộc diện chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019.

– Đang là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

– Đang là đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những điều kiện bước đầu, sẽ có hướng dẫn cụ thể ở các tỉnh/thành phố về điều kiện chi tiết và thủ tục.

5/5 - (27 bình chọn)

Bài viết liên quan