Chỉ trong thời gian ngắn, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã phải 2 lần ban hành “thông báo khẩn” gửi xuống nhiều cơ sở, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Trong thông báo thứ nhất, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết do liên tiếp nhận được phản ánh của các DN về việc xuất hiện một số đối tượng tự xưng là người của Cục Thuế đến liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại đến các DN để bán sách, đĩa về chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định tại Thông tư số 153 ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết, việc thực hiện Thông tư số 153 của Bộ Tài chính, Cục Thuế sẽ triển khai và cung cấp tài liệu miễn phí đến tất cả các DN trên địa bàn tỉnh để các DN nắm vững và thực hiện tốt. Các DN cần Thông tư số 153 của Bộ Tài chính có thể liên hệ với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế hoặc truy cập trang web của Tổng cục Thuế.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang khẳng định mọi quan hệ làm việc giữa Cục Thuế với các DN đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật bằng hình thức liên hệ với các DN dưới hình thức công văn hay thông báo thông tin về việc ban hành chính sách thuế mới, địa chỉ để DN tiện tra cứu. Cục Thuế không có chủ trương cử lãnh đạo Cục Thuế hoặc cán bộ thuế liên hệ trực tiếp đến DN để bán sách hoặc để gợi ý hỗ trợ hướng dẫn chính sách thuế.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị các DN cần cảnh giác với các hành vi mạo danh này, nếu phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật cần có thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp với cơ quan thuế có biện pháp giải quyết kịp thời.