Sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký QSD đất và thuế

Theo Quyết định 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021, sắp tới sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và thuế.

Sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký QSD đất và thuế

Sẽ thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký QSD đất và thuế (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế. Cụ thể:

– Sản phẩm cần đạt được: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được ban hành.

– Thời gian thực hiện: Các năm 2021 – 2025.

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp).

– Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, HHCCV Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

– Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí của Bộ Tư pháp.

Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

– Sản phẩm cần đạt được: Việc liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế được triển khai trong thực tế.

– Thời gian thực hiện: Các năm 2022 – 2025.

– Cơ quan chủ trì: Theo chỉ đạo của UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Dương và UBND cấp tỉnh tại các địa phương khác thực hiện thí điểm.

– Cơ quan phối hợp: Theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh thực hiện thí điểm.

– Nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ: Kinh phí của địa phương.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, một số yêu cầu đặt ra như sau:

– Hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng;

– Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng toàn quốc;

– Tổ chức đào tạo, tập huấn việc khai thác sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên môi trường điện tử và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng;

– Tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của các quốc gia khác về mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin về công chứng, công chứng số;

– Kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tổ chức tọa đàm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng.

Quyết định 299/QĐ-BTP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

4.8/5 - (9 bình chọn)

Bài viết liên quan