Cần hiểu đúng việc “Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới”
Qua đến nay tôi đọc báo có thông tin “Từ ngày 16/7/2020, giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định kết hôn”, xin hỏi thực hư thế nào?

Không phải là quy định mới

Ngày 16/11/2015, Bộ Tư pháp có ban hành Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, theo đó, khoản 5 Điều 25 quy định cách ghi Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (thường được nhiều người gọi là Giấy xác nhận độc thân) thì:

“Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn thì phải ghi rõ họ tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn”.

Ví dụ: – Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1992, CMND số 031331332, tại UBND xã Lập Lễ, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K, sinh năm 1962, Hộ chiếu số: B123456, tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

– Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với anh SON CHA DUEK, sinh năm 1965, Hộ chiếu số: M234123, tại Hàn Quốc.

Nay, Bộ Tư pháp tiếp tục ban hành Thông tư 04/2020/TT-BTP (thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015) có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, đã tiếp tục giữ quy định nêu trên và bổ sung thêm là ghi “Quốc tịch của người dự định kết hôn”.

Như vậy, đây không phải là quy định mới áp dụng từ 16/7/2020 mà là quy định đã có từ lâu.

Chỉ bắt buộc khi dùng đăng ký kết hôn

Như quy định đã được viện dẫn nêu trên thì việc phải ghi thông tin người dự định kết hôn chỉ áp dụng đối với trường hợp xin Giấy xác nhận tình trạng hồn nhân để làm thủ tục đăng ký hết hôn. Những trường hợp xin Giấy xác nhận với mục đích khác sẽ không ghi nội dung này.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục mua bán nhà, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn”.

Rõ ràng, không phải bất cứ trường hợp nào khi yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cụ thể là xác nhận tình trạng độc thân, cũng bắt buộc phải có “người định cưới”.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại việc ghi thông tin “người định cưới” vào giấy xác nhận độc thân có thể sẽ phát sinh những rắc rối cho người được ghi tên vì mọi “dự định” đều có thể thay đổi vào phút chót.

5/5 - (49 bình chọn)

Bài viết liên quan