Tư vấn xin chủ trương đầu tư ( Lập dự án đầu tư ) tại Thanh Hóa

Hồ sơ xin dự án đầu tư tại Thanh Hóa    

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Trường hợp Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư với các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả đối với kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư/cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính/bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư/ tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; nếu không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận về việc nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ theo quy định gồm các nội dung: tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ xuất xứ công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin dự án đầu tư nước ngoài tại Thanh Hoá 

Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ xin dự án đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa phụ thuộc vào dự án đầu tư của người nước ngoài nằm trong hay ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao… Cụ thể như sau:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Thanh Hóa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong trường hợp: Dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tại ái Thanh Hóa , có trụ sở chính đặt tại Thanh Hóa;
 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Thanh Hóa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong trường hợp dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Thanh Hóa.

Thời gian giải quyết hồ sơ xin dự án đầu tư nước ngoài tại Thanh Hóa

 • Đối với Dự án đầu tư thuộc diện xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh Thanh Hóa: Giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin quyết định chủ trương đầu tư.
 • Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: trong vòng 15 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư tại Thanh Hóa nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để nhà đầu tư nước ngoài được biết.  

Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

 • Xin chứng nhận đầu tư sản xuất trong khu công nghiệp
 • Xin quyết định chủ trương đầu và đồng thời chứng nhận đầu tư ngoài khu công nghiệp
 • Xin chứng nhận đầu tư quyền phân phối thương mại
 • Gia hạn chủ trương đầu tư đối với các dự án thuê lại kho xưởng
 • Chuyển nhượng vốn góp, mua lại vốn góp

 Đối với cá nhân và tổ chức trong nước

 • Lập dự án đối với cơ sở sản xuất
 • Xin quyết định chủ trương đầu tư đối với cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp
 • Lập dự án đối với doanh nghiệp sản xuất
 • Xin quyết định đầu tư đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp

Các dịch vụ khác liên quan đến dự án đầu tư

 • Xin giấy phép xây dựng nhà máy
 • Xin phép phòng cháy chữa cháy
 • Xin phép an ninh trật tự
 • Lập đề án môi trường
 • Hoàn công sở hữu công trình
 • Điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giấy phép lao động
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Lập hồ sơ thuê đất, giao đất
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư
4.8/5 - (87 bình chọn)

Bài viết liên quan