Căn cứ Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/06/2020 của Ủy bạn thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh theo quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi bổ sung năm 2012 sẽ được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Ví dụ: Chị N làm tại Công ty A có thu nhập hàng tháng là 13.850.000 đồng (thu nhập chịu thuế)

Các khoản giảm trừ:

+ Giảm trừ gia cảnh đối với bạn thân là 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (con) là 3,6 triệu đồng

+ Khoản đóng bảo hiểm(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) là 800.000 đồng.

Tổng các khoản giảm trừ : 13,4 triệu.

Thu nhập tính thuế của chị N sau khi trừ các khoản giảm trừ là 450.000 đồng. Chị N phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế quy định

Tuy nhiên, khi áp dụng quy định mới có hiệu lực từ 01/07/2020 đối với kỳ tính thuế năm 2020

Các khoản giảm trừ của chị A bị thay đổi như sau:

+ Giảm trừ gia cảnh đối với bạn thân là 9 triệu đồng

+ Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (con) là 3,6 triệu đồng

+ Khoản đóng bảo hiểm(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) là 800.000 đồng.

Tổng các khoản giảm trừ là 16.2 triệu đồng cao hơn các thu nhập chịu thuế nên chị N không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

5/5 - (13 bình chọn)

Bài viết liên quan