Đất quy hoạch là gì ? 05 lưu ý khi mua đất quy hoạch

những lưu ý khi mua đất có quy hoạch

                                                             Đất quy hoạch – Hình minh họa

Trong thực tế, khi đi mua đất nhiều người không nắm rõ quy định pháp luật về mua bán đất, đặc biệt là đất thuộc diện quy hoạch. Để tránh những rủi ro không đáng có thì bạn cần biết thế nào đất có quy hoạch, trường hợp nào được chuyển nhượng đất có quy hoạch,…?

1. Đất quy hoạch là gì?

Khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

“2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.”

Như vậy ta có thể hiểu đất quy hoạch là đất nằm trong vung đất được quy hoạch sử dụng đất theo từng mục tiêu cụ thể và trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ một số quy hoạch đất đai phổ biến như: Quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông…

2. Cách kiểm tra đất có quy hoạch hay không?

– Kiểm tra thông tin trên sổ đỏ

– Liên hệ công ty, dịch vụ nhà đất ở địa phương

– Liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền tại nơi có đất

– Sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến

3. Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018).

Trường hợp 1: Đất trong quy hoạch nhưng không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp này vẫn được thực hiện chuyển nhượng mua bán tặng cho theo quy định pháp luật về đất đai

Trường hợp 2: Đất trong quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm.

– Như vậy, trường hợp này người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển nhượng đất và các quyền khác cho tới khi chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch. Nhưng người sử dụng đất bị hạn chế một só quyền như: không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm, nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

5. Thời hạn thu hồi đất là bao lâu?

Theo khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định:

– Sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

– Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.

4.9/5 - (31 bình chọn)

Bài viết liên quan