Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bình Phước

Hoàn công xây dựng do tổ chức đứng tên quyền sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản vẽ cấp phép xây dựng;
 • Giấy phép xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu xây dựng;
 • Giấy phép kinh doanh;

Quy trình thực hiện dịch vụ của chúng tôi được thực hiện như sau: 

 • Đo vẽ hoàn công tại văn phòng đăng ký;
 • Đăng ký hoàn công xây dựng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

 

Dịch vụ khác có liên quan 

 • Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm..
 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài..
 • Đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư..
 • Đăng ký chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất..
 • Đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê..
 • Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất..
 • Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề..
 • Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.
 • Gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp.
 • Tách thửa hoặc hợp thửa đất..
 • Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và hồ sơ đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ..
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức.

Vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SEN VÀNG INVESTMENT

Số 11, Đường số 1, Khu phố 4, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0908 369 125

Đánh giá bài viết

Bài viết liên quan