Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bình Dương

Tại Bình Dương chúng tôi nhận hoàn công xây dựng bao gồm các hạng mục sau

Hoàn công xây dựng do cá nhân đứng tên quyền sử dụng đất

Thành phần hồ sơ bao gồm

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản vẽ cấp phép xây dựng
 • Giấy phép xây dựng
 • Hóa đơn vật tư, hóa đơn nhân công thi công công trình của nhà thầu

Hoàn công xây dựng do tổ chức đứng tên quyền sử dụng đất

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Bản vẽ cấp phép xây dựng;
 • Giấy phép xây dựng;
 • Biên bản nghiệm thu xây dựng;
 • Giấy phép kinh doanh;

Quy trình thực hiện dịch vụ của chúng tôi được thực hiện như sau

 • Đo vẽ hoàn công tại văn phòng đăng ký
 • Đăng ký hoàn công xây dựng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bến Cát Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Thuận An Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Dĩ An Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Thủ Dầu Một Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Tân Uyên Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bàu Bàng Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại các khu công nghiệp Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Vsip Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bàu Bàng Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Phú Giáo Bình Dương
# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bến Cát Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Thuận An Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Dĩ An Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Thủ Dầu Một Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Tân Uyên Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bàu Bàng Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại các khu công nghiệp Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Vsip Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bàu Bàng Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Bắc Tân Uyên Bình Dương

# Dịch vụ hoàn công xây dựng tại Phú Giáo Bình Dương

 

4.9/5 - (15 bình chọn)

Bài viết liên quan