Đổi tên người sử dụng đất từ Doanh nghiệp tư nhân sang cá nhân

Đổi tên người sử dụng đất từ Doanh nghiệp tư nhân sang cá nhân tại Bình Dương

Doanh nghiệp tư nhân đang đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất muốn đổi tên người sử dụng đất sang tên cá nhân (chủ doanh nghiệp tư nhân)

Căn cứ theo khoản 1 Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định:

Khi doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động mà quyền sử dụng đất không bị xử lý theo quy định của pháp luật thì đăng ký biến động thay đổi tên người sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 95 của Luật Đất đai và Điều 85 của Nghị định này.

Căn cứ khoản 2 Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định: 

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

b) Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

c) Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;

d) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;

đ) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy để đổi tên người sử dụng đất từ Doanh nghiệp tư nhân sang đất cá nhân (chủ doanh nghiệp nghiệp tư nhân) phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, chấm dứt hoạt động mã số thuế, đồng thời giải thể doanh nghiệp tư nhân.

Đổi tên người sử dụng đất từ doanh nghiệp tư nhân sang cá nhân
Đổi tên người sử dụng đất từ doanh nghiệp tư nhân sang cá nhân tại Bình Dương

Để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, đúng theo quy định của pháp luật

Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SEN VÀNG INVESTMENT

Địa chỉ: Số 11, đường số 1, khu phố 4, phường Phú Lợi, T.p Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0931.856.360

Email: info@senvang.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Bài viết liên quan