Doanh nghiệp mới thành lập phải làm gì tại cơ quan thuế

Ngay sau khi doanh nghiệp nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cần nhanh chóng thực hiện các thủ tục sau đây với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

1. Khai, nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp điền vào tờ khai lệ phí môn bài nộp đến cơ quan thuế để thực hiện việc khai và nộp lệ phí môn bài lần đầu, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Mức lệ phí phải nộp căn cứ vào vốn điều lệ của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng 3,000,000 đồng/năm  
Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống  2,000,000 đồng/năm  

Nếu doanh nghiệp thành lập trong 06 tháng cuối năm thì sẽ chỉ phải nộp 50% mức lệ phí nêu trên cho năm đầu tiên.

2. Thông báo tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Có 02 phương pháp tính thuế GTGT là: phương pháp khấu trừ, phương pháp trực tiếp. Doanh nghiệp mới thành lập thì sẽ áp dụng phương pháp trực tiếp.
Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh; thì có thể tự nguyện đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ.
Nếu được chấp thuận áp dụng phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo hình thức đặt in hoặc tự in.

3. Đề nghị đặt in hóa đơn

Như trình bày ở trên, nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì sẽ được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng theo hình thức đặt in hoặc tự in.
Do đối tượng được tự in hóa đơn là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; cho nên, doanh nghiệp thông thường sẽ đặt in hóa đơn.
Để có thể bắt đầu đặt in hóa đơn thì doanh nghiệp phải gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp chấp thuận việc đặt in này.

4. Mua hóa đơn của cơ quan thuế

Nếu không được chấp thuận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp trực tiếp.
Và do đó, sẽ sử dụng hóa đơn mua từ cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp liên hệ với bộ phận quản lý ấn chỉ tại cơ quan thuế để tiến hành thủ tục mua hóa đơn.

5. Thông báo phương pháp, thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp có phát sinh tài sản cố định thì thực hiện trích khấu hao tài sản đó. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu việc trích khấu hao thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về thời gian và phương pháp trích khấu hao đối với từng tài sản.

6. Thông báo sử dụng dịch vụ đại lý thuế

Doanh nghiệp mới thành lập, khi chưa bố trí được kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán, thì có thể sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế.
Khi đó, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cùng với bản chụp hợp đồng dịch vụ cho cơ quan thuế, chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện các công việc đầu tiên nêu trong hợp đồng.

4.4/5 - (5 bình chọn)

Bài viết liên quan