Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp tại Bình Dương

Cá nhân, tổ chức muốn góp vốn vào doanh nghiệp bằng cách góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cần nắm rõ quy định về góp vốn, chuyển quyền sử dụng đất trong góp vốn và hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Khái niệm chung về góp vốn doanh nghiệp

Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:  “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.”

Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất (khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Với từng loại hình doanh nghiệp, pháp luật quy định về trình tự, thủ tục góp vốn khác nhau. Đối với tài sản đăng ký hoặc giá trị Quyền sử dụng đất, thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (điểm a khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Điều kiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động về sử dụng đất ( theo biểu mẫu);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản chính và bản photo);
  • Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ( 02 bản chính đã được công chứng);
  • Văn bản ủy quyền đã được công chứng chứng thực (đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục);
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, các giấy tờ nhân thân (bản sao CMND, sổ hộ khẩu,…) của bên góp vốn nếu là cá nhân;

Thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

– Bước 1: Định giá tài sản góp vốn

Tài sản góp vốn định giá trên những tiêu chí cụ thể như sau:

+ Thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp tài sản góp vốn vào doanh nghiệp;

+ Tài sản góp vốn có thể được các thành viên góp vốn của công ty định giá theo nguyên tắc nất trí hoặc bỏ phiếu;

Việc xác định giá trị góp vốn lập thành biên bản xác định giá trị vốn góp của người góp vốn. Các thành viên công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về kết quả định giá tài sản góp vốn

– Bước 2: Sau khi lập hợp đồng góp vốn tại văn phòng công chứng nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

4.7/5 - (22 bình chọn)

Bài viết liên quan