Dịch vụ tách thửa đất tại Bình Dương trọn gói, theo đúng quy định và trình tự của pháp luật cũng như quy định của địa phương.

Căn cứ pháp lý và điều kiện tách thửa tại Bình Dương

 • Luật đất đai năm 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính
 • Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại Bình Dương

Đối với đất ởĐối với đất nông nghiệp
 • Tại phường : 60m2
 • Tại thị trấn : 80m2
 • Tại xã : 100 m2
 • Tại phường : 100m2
 • Tại thị trấn : 200m2
 • Tại xã : 300m2
 1. Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 36m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới <20m.
 2. Diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa là 45m2 đối với thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý có lộ giới ≥20m.
Trường hợp quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông nghiệp phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý.

Thủ tục tách thửa đất tại Bình Dương

 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
 2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao giấy chứng nhận cho người được cấp

Dịch vụ giấy tờ khác có liên quan

– Dịch vụ hoàn công nhà ở, nhà máy, nhà xưởng các loại
– Dịch vụ sang tên quyền sử dụng đất
– Dịch vụ xin giấy phép xây dựng
– Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp
4.5/5 - (11 bình chọn)

Bài viết liên quan