QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN KHU DÂN CƯ

  • Bước 1: Lựa chọn khu đất để làm dự án khu dân cư phù hợp quy định pháp luật;
  • Bước 2: Lập báo cáo tiền khả thi dự án đầu tư;
  • Bước 3: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư: Chấp thuận địa điểm đầu tư;
  • Bước 4: Xin chấp thuận phương án đầu tư hạ tầng;
  • Bước 5: Quyết định phê duyệt 1/500;
  • Bước 6: Xin giấy phép xây dựng;
  • Bước 7: Làm cơ sở hạ tầng, nhà ở;
  • Bước 8: Nghiệm thu hạ tầng;
  • Bước 9: Đóng thuế, ra sổ hồng từng lô;
  • Bước 10: Đủ điều kiện chuyển nhượng;

CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÉP BÁN ĐẤT NỀN Ở BƯỚC NÀO

Theo luật một dự án đất nền đủ điều kiện để bán, thì chủ đầu tư phải có đầy đủ các điều kiện pháp lý sau: (căn cứ Điều 194 Luật đất đai, Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đất đai; Điều 9 và Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản) và một số nghị định mới thay thế như nghị định 148 hiện hành….

 1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;
 2. Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
 3. Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
 4. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 5. Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
 6. Đủ điều kiện đấu nối giao thông và cấp thoát nước;

Các bước thiết kế dự án nhà ở khu dân cư

Các bước thiết kế dự án nhà ở khu dân cư bao gồm tất cả các công việc có liên quan như lập phương án báo cáo chủ đầu tư, báo cáo các cơ quan chức năng,

I. Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và thiết kế quy hoạch 1/500 cho dự án khu nhà ở

I.1. Thành phần hồ sơ cần cung cấp cho việc thiết kế quy hoạch khu nhà ở

– Hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực có dự án: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

– Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500.

I.2. Chi phí thiết kế: 

II. Thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng kỹ thuật (san nền, giao thông, cấp điện, cấp thoát nước)

II.Thành phần hồ sơ cần cung cấp:

– Hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực có dự án: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, bản đồ quy hoạch giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn và thuyết minh tổng hợp – để kết nối hạ tầng.

– Hồ sơ khảo sát địa chất khu vực thiết kế.

Còn nữa ………

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ BAN ĐẦU 

VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0908 369 125 

 

4.9/5 - (18 bình chọn)

Bài viết liên quan