Theo dự thảo Nghị quyết các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang được lấy ý kiến, thay vì chỉ được giãn thuế, doanh nghiệp và người dân có thể được giảm thuế môi trường, thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, phí trước bạ…

[Infographic] do CAFEF

Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh nào được nhận?

4.7/5 - (21 bình chọn)

Bài viết liên quan