Từ năm 2021 không cần 20 tỷ, vẫn được mở công ty kinh doanh bất động sản

Mới đây Quốc Hội ban hành Luật Đầu tư 2020 theo đó:
Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể là:
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.
(Hiện hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.)
– Ngoài ra, còn Luật đầu tư 2020 đã bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh đòi nợ thuê là ngành nghề kinh doanh bị cấm (hiện hành nghành nghề này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện).
Xem chi tiết tại Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
4.4/5 - (29 bình chọn)

Bài viết liên quan